Jeg kan kontaktes på:

epost: randiannes@gmail.com

tlf:       +47 93495798

eller besøkes i Bakken 9 på Finnsnes

SALGS- OG VISNINGSSTEDER

MALERIER

  • Galleri Pingvin, Møllergt. 13, Oslo
  • Galleri Modern Art, Olav Trygvasonsgt. 33 Trondheim
  • Galleri Nord, Tromsø